Polityka Prywatności/RODO

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Coccolare.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Coccolare używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

DANE OSOBOWE

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego jest COCCOLARE Agnieszka Kierzkowska z siedzibą 76 - 270 Ustka, ul. pogodna 3, NIP: 8393021752, REGON: 52666060, adres mailowy: biuro@coccolare.pl
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym oraz w celu zrealizowania uprawnień Usługobiorcy wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, w celu wystawienia dokumentów księgowych związanych z transakcją oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Sprzedawcy oraz w przypadku, gdy Usługobiorca wyraził na to zgodę – w celu założenia i utrzymywania Konta Usługobiorcy w Sklepie Internetowym.
1.3 Sprzedawca informuje, że Usługobiorca ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach opisanych w art. 16-18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.4 Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane do czasu odwołania zgody na prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Usługobiorcy wobec Sprzedawcy wynikających z zawartej umowy sprzedaży towaru lub z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru przez Usługobiorcę oraz przez okres przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych Sprzedawcy wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej w Sklepie Internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.6 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel wystawienia dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Sprzedawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.7 Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu zrealizowania uprawnień Usługobiorcy wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej w Sklepie Internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.8 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel założenia i utrzymywania Konta w Sklepie Internetowym jest zgoda Usługobiorcy wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Sprzedawca informuje, że Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem założenia Konta w Sklepie Internetowym może wycofać swoją zgodę w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego o nazwie: coccolare.pl. Cofnięcie zgody spowoduje automatyczne usunięcie Konta, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, którego dokonano na podstawie zgody Usługobiorcy przed cofnięciem zgody.
1.9 Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.10 Sprzedawca informuje, że może przekazać dane osobowe Usługobiorcy następującym odbiorcom: hosting usług informatycznych, biuro księgowe, firmy kurierskiej, Poczta Polska, operator płatności PayPal lub Przelewy24, bank.
1.11 Sprzedawca informuje, że Usługobiorca nie ma obowiązku ustawowego podać swoich danych osobowych, ale podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o sprzedaż towaru w Sklepie Internetowym i warunkiem założenia Konta w Sklepie Internetowym. Niepodanie danych będzie skutkowało niezawarciem umowy sprzedaży towaru w Sklepie Internetowym lub niezałożeniem Konta w Sklepie Internetowym.
1.12 Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Zasady bezpieczeństwa

Coccolare.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. wylogowaniu się ze strony coccolare.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony coccolare.pl. Wylogowanie ze strony coccolare.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego coccolare.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego coccolare.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl